Betalen

De rekening

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende verrichtingen die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke verrichting omschreven met een code. Aan elke code is een vast tarief gekoppeld.

Vragen over uw rekening

Voor vragen over uw rekening kunt u contact opnemen met onze praktijk. Maandag tot en met donderdag tussen 8.00 uur en 12.00 en tussen 13.00 en 16.00. Vrijdag zijn wij tussen 8.00 uur en 12.00 uur telefonisch bereikbaar. Voor algemene informatie over behandelingen en tarieven kunt u ook terecht bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP).

Betalingsvoorwaarden

Op de betalingen in onze praktijk zijn de betalingsvoorwaarden van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der tandheelkunde (NMT) van toepassing.

Betaalwijzen

De praktijk hanteert de tarieven welke op de website vermeldt staan. Wij zullen, indien mogelijk, de kosten van de behandeling (deels danwel volledig) rechtstreeks incasseren bij uw zorgverzekering.

Afspraken die niet minstens 24 uur van te voren worden afgezegd, kunnen in rekening worden gebracht.