Kwaliteit

Tandartsenpraktijken moeten aan steeds hogere eisen voldoen, diverse instanties houden scherp toezicht op hun praktijkvoering. Zo kunnen de inspecteurs van de arbeidsinspectie (SZW), de gezondheidszorg (VWS) en de gemeente ieder moment de praktijk verrassen met een bezoek. Deze instanties controleren of de praktijk veiligheid waarborgt voor de patiënt, het personeel en het milieu. Tijdens een controle moet de praktijk bewijzen of ze zich houdt aan wetten, regels en normen.

Tandartspraktijk De Bunders werkt aan de hand van gedocumenteerde instructies, checklijsten en protocollen zodat de manier van werken transparant is. Diverse registraties zorgen voor het bewijs richting de controlerende instanties. Het geheel is samengesteld op basis van de zgn. ‘HKZ-normen’, een variant van de welbekende NEN-ISO-normen welke zijn ontwikkeld voor tandartsenpraktijken. De praktijk voldoet hiermee aan alle eisen van de controlerende instanties.

Bij goede zorg en aandacht voor uw gebit staat kwaliteit voorop. Daarom besteden wij veel aandacht aan zorgvuldige informatie en goede service aan u. Goede behandelingen, materialen en administratie zijn hierbij essentieel. Wij hanteren daarvoor procedures die gebaseerd zijn op richtlijnen van de beroepsvereniging en wetenschappelijke verenigingen in de mondzorg. Een goede klachtenbehandeling hoort daar ook bij.

Onze praktijk werkt aan het op peil houden van de kwaliteit. Binnen de tandheelkunde zijn diverse kwaliteitsbevorderende activiteiten beschikbaar. Onze praktijk besteedt tijd en aandacht aan de volgende zaken:

 • Patiënt tevredenheidsonderzoek
 • Lidmaatschap wetenschappelijke vereniging
 • Lezen vakliteratuur
 • Volgen van bij- en nascholing
 • Bijwonen intercollegiaal overleg
 • Bijwonen Studiegroepen
 • Interne scholing
 • Kennistoetsen maken
 • Implementeren van nieuwe richtlijnen, veldnormen, gedragsregels en praktijkwijzers
 • Bijwonen Themaprojecten
 • Bezoeken klinische avonden

Uw mening stellen wij buitengewoon op prijs. Hebt u suggesties hoe we u beter van dienst kunnen zijn? Neem dan contact met ons op. Zo kunnen we ervoor zorgen dat we goede kwaliteit blijven leveren.